Posts

Showing posts from September 10, 2015

ข่าวสาร ดัชนีชี้วัด อนุพันธ์หุ้น ทองคำ โฟเร็ก ส่งออก นำเข้า: EURUSDพุ่งขึ้นแรงหลังEIA Crude Oil Stock

ข่าวสาร ดัชนีชี้วัด อนุพันธ์หุ้น ทองคำ โฟเร็ก ส่งออก นำเข้า: EURUSDพุ่งขึ้นแรงหลังEIA Crude Oil Stock: September  ๑๐, ๒๕๕๘ BE, ๘:๓๔ PM ข่าวธนาคารกลางอังกฤษBOE Picture : kitco.com,dol.gov เขียน : หุ้นออนไลน์.net เมื่อเวลา ๒๒.๐๐น. กระทรวงพล...